Công ty Cổ phần thuỷ điện Bó Sinh (Sông Mã - Sơn La) thông báo tuyển nhân sự