PHÒNG CÔNG TÁC HSSV - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2803847173
Email: phongcthssv@tnut.edu.vn

Hoặc ThS Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Công tác HSSV (ĐT: 0915.662.707 - E-mail: dungnguyentien@tnut.edu.vn)


:
:
:
:
:
:
Mã xác nhận(*)   Thay đổi captcha