GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP TUYỂN DỤNG

Một trong những mảng hoạt động nhà trường rất chú trọng hiện nay là tư vấn ngành nghề, hỗ trợ sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm trước và sau tốt nghiệp. Để thực hiện được việc đó, nhà trường thường xuyên liên kết, ký các văn bản hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm phối hợp tư vấn, tổ chức đào tạo, thực tập, thăm quan thực tế, hội thảo hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm, thông tin tuyển dụng. 

Đọc thêm...