GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP TUYỂN DỤNG

Một trong những mảng hoạt động nhà trường rất chú trọng hiện nay là tư vấn ngành nghề, hỗ trợ sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm trước và sau tốt nghiệp. Để thực hiện được việc đó, nhà trường thường xuyên liên kết, ký các văn bản hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm phối hợp tư vấn, tổ chức đào tạo, thực tập, thăm quan thực tế, hội thảo hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm, thông tin tuyển dụng.

Định kỳ 6 tháng một lần, nhà trường tổ chức khảo sát việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp, khảo sát doanh nghiệp. Theo kết quả đó, số sinh viên có việc làm trong khoảng 1 năm (sau khi tốt nghiệp) là hơn 80%. Trong đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo là hơn 80% (sau 6 tháng tốt nghiệp) và gần 90% (sau 1 năm tốt nghiệp).

Số lượng các cơ quan, doanh nghiệp đến gửi thông tin tuyển dụng, đặt vấn đề hợp tác với nhà trường ngày càng tăng. Các ý kiến phản hồi về tình trạng làm việc của cựu sinh viên, sự hài lòng của các doanh nghiệp, cũng như những yêu cầu đáp ứng công việc trong tình hình mới giúp nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo, hình thức đào tạo phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Nhà trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức các hội chợ việc làm, hội thảo hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho SV nhằm vừa quảng bá được hình ảnh của Trường đồng thời giúp cho sinh viên có cơ hội tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Trang thông tin tuyển dụng của nhà trường sẽ là cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, sinh viên và cựu sinh viên. Nhằm nâng cao hơn nữa công tác phối hợp đào tạo, tuyển dụng, tư vấn việc làm giữa nhà trường với các doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp và tạo việc làm cho sinh viên nhà trường.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn